Bird Ringing during Summer in Abisko

Bird Ringing during Summer in Abisko

Monitoring and collecting data on birds helps researchers to track the development of bird populations. If living conditions for birds change, we might find different birds at the same spot over several years. Here at the research station, birdwatchers take their share in contributing to a nationally and globally accessible data base.

Reindeer Research Collaboration

Reindeer Research Collaboration

The winter temperatures here can drop to 20 degrees below zero when the days are only 4 hours long, while in summer, the sun never goes down. As I am a tropical person (I grew up in Zambia and Kenya), I had reservations about this move, but I could not pass up the chance to work with one of the world’s most prominent reindeer researchers.

Welcoming the first LOREX student in Abisko

Welcoming the first LOREX student in Abisko

The Limnology and Oceanography Exchange (LOREX) programme encourages students from the U.S. to gain international experience through collaborations and projects with partners abroad. This year, CIRC will host PhD students participating in the project.

1,5 grader eller varmare? EU-rösterna avgör ambitionsnivån

1,5 grader eller varmare? EU-rösterna avgör ambitionsnivån

EU är en nyckelspelare för det globala klimatarbetet, genom olika regelverk och satsningar på förnybar energi. Men ambitionsnivån varierar mellan olika partigrupperingar. Hur vi röstar i parlamentsvalet kan avgöra om EU jobbar för eller emot klimatförändringarna, menar forskare.

New Publication in Global Change Biology: Light and nutrient control phytoplankton biomass responses to global change in northern lakes

New Publication in Global Change Biology: Light and nutrient control phytoplankton biomass responses to global change in northern lakes

Global environmental change affects the transportation of nutrients and organic matter to lakes. Researchers of the Climate Impacts Research Centre (CIRC) at Umeå University studied how the transporation of these substances into lakes influences phytoplankton, an organism found in aquatic ecosystems.

New Publication in Nature Communications: High Greenhouse gas emissions from Western Siberian lakes

New Publication in Nature Communications: High Greenhouse gas emissions from Western Siberian lakes

Permafrost soils store large quantities of frozen carbon which are important for the global climate. As permafrost thaws these soils warm up and release previously frozen carbon, as well as at the same time form new lakes.

Ett århundrade av arktiska klimatförändringar

Foto: Fährtenleser / Wikimedia Commons

Foto: Fährtenleser / Wikimedia Commons

Ett århundrade av arktiska klimatförändringar

Keith Larson från Abisko naturvetenskapliga forskningsstation berättar om vad som händer med klimatet här i norr

Globala klimatförändringar orsakade av oss människor utmanar stabiliteten i samhällen, ekonomier och nationer. På norra halvklotet, i den arktiska regionen, sker klimatförändringarna dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet.

Den arktiska regionen fungerar som en del av jordens kylsystem och spelar en avgörande roll för att upprätthålla ekonomiskt och socialt välstånd. Att förstå klimatförändringar från ett arktiskt perspektiv är relevant för människor överallt.

Förekomsten av klimatförnekelse och den infekterade debatten i det offentliga samhället har lett till ett allvarligt missförstånd hos allmänheten om hur brådskande frågan är. Å andra sidan bör man inte bortse från att erkänna mångfalden av intressen och de fossila bränslenas bidrag till den snabba förbättringen för generationer av människor.

Att skapa motståndskraftiga samhällen och ekonomier i en snabb klimatförändring är en av vår generations största utmaningar.

Föreläsningen arrangeras i samarbete med Naturskyddsföreningen i Boden

Plats: Boden stadsbibliotek
Tim: 19:00 - 20:30

They are trying to understand the climate change at the #Arctic

They are trying to understand the climate change at the Arctic

Climate change is the strongest around the North and South poles. When the rest of the world gets a temperature increase of 1 degree, one can expect much greater changes in these areas. What happens at the poles doesn’t stay at the poles. Changes in the weather here will affect the entire planet. Meet the researchers who in different ways try to understand what is happening: Michael Tjernström, Stockholm University, Jan Karlsson, Umeå University and Sebastiaan Swart at the University of Gothenburg.

Research and Video produced and funded by the Knut and Alice Wallenbergs Foundation