Natursiden.se - Forskare: Kalfjällen håller på att växa igen i Skandinavien

Forskare: Kalfjällen håller på att växa igen i Skandinavien

För 100 år sedan gjordes en studie av växterna i Abisko. Nu upprepas studien av forskare vid Umeå universitet för att se hur fjällvegetationen påverkats av klimatförändringarna. De fann att det skett stora ändringar och att kalfjället är på väg att växa igen.

Keith Larson vid transekten på Nuolja.

Keith Larson vid transekten på Nuolja.

Svenska fjällen håller på att försvinna – ”Glaciärerna krymper”

Svenska fjällen håller på att försvinna – ”Glaciärerna krymper”

Innan seklet är slut kan 75 procent av det svenska kalfjället ha försvunnit. För varje år kryper skogen upp för bergen samtidigt som glaciärerna smälter.

Saying Goodbye to the last LOREX student in Abisko

Saying Goodbye to the last LOREX student in Abisko

The participants came to our station to do field work related to their research. They’ve shared their research as well as cultural experience they gained through this exchange programme in blog posts, videos, pictures, on our social media, in public talks, science seminars, and through their contribution in our podcast.

Bird Ringing during Summer in Abisko

Bird Ringing during Summer in Abisko

Monitoring and collecting data on birds helps researchers to track the development of bird populations. If living conditions for birds change, we might find different birds at the same spot over several years. Here at the research station, birdwatchers take their share in contributing to a nationally and globally accessible data base.

Reindeer Research Collaboration

Reindeer Research Collaboration

The winter temperatures here can drop to 20 degrees below zero when the days are only 4 hours long, while in summer, the sun never goes down. As I am a tropical person (I grew up in Zambia and Kenya), I had reservations about this move, but I could not pass up the chance to work with one of the world’s most prominent reindeer researchers.

Welcoming the first LOREX student in Abisko

Welcoming the first LOREX student in Abisko

The Limnology and Oceanography Exchange (LOREX) programme encourages students from the U.S. to gain international experience through collaborations and projects with partners abroad. This year, CIRC will host PhD students participating in the project.

1,5 grader eller varmare? EU-rösterna avgör ambitionsnivån

1,5 grader eller varmare? EU-rösterna avgör ambitionsnivån

EU är en nyckelspelare för det globala klimatarbetet, genom olika regelverk och satsningar på förnybar energi. Men ambitionsnivån varierar mellan olika partigrupperingar. Hur vi röstar i parlamentsvalet kan avgöra om EU jobbar för eller emot klimatförändringarna, menar forskare.