Epoch Times: Mindre sötvatten på jorden än man tidigare trott

Världens sjöar är generellt grundare än man trott, enligt ny forskning. Tidigare uppgifter om sötvattensmängderna på jorden har varierat mycket och har ofta presenterats utan data eller metoder som grund. Foto: Josefine Linnea Jonsson

Världens sjöar är generellt grundare än man trott, enligt ny forskning. Tidigare uppgifter om sötvattensmängderna på jorden har varierat mycket och har ofta presenterats utan data eller metoder som grund. Foto: Josefine Linnea Jonsson

"Världens sjöar är bara två tredjedelar så djupa som man tidigare trott. Forskaren David Seekell, vid Umeå Universitet, har tillsammans med kollegor använt matematisk analys för att göra en noggrannare bedömning av sötvattensmängderna i världen. Mindre vatten innebär att tillgångarna är mer sårbara för mänsklig påverkan."

Taken from: epochtimes.se

[Read More]