Citizen science in Abisko

Recent coverage by the Västerbottens-Kuriren

Hoppas få hjälp av besökarna

Porträtt.
Keith Larson, forskare vid Umeå universitet och projektledare vid CIRC i Abisko, har fått närmare en halv miljon för att skapa en forskningsstig. Han hoppas att besökare i området ska hjälpa honom i hans klimatforskning.

[Read More]