Över 10 miljoner till samordning av svensk medborgarforskning

[2018-01-29] Vinnova beviljar ett treårigt nationellt projekt drygt 10 miljoner för att skapa en gemensam plattform och erbjuda verktyg för att möjliggöra medborgarforskning. Från Umeå universitet deltar forskaren Keith Larson från Climate Impacts Research Centre, CIRC.

[Read More]

[Contact]