Kiruna Tidningen - Två nyheter i Abisko

Den 27:de juni i år öppnades två nyheter i området vid Abisko Turiststation. Efter 100 år återinvigdes den naturstig som växtbiologen Thore C. E. Fries använde i sin forskning på Nuolja. Samtidigt återinvigdes det nyrenoverade Annexet vid Abisko kanjon, nu under namnet Abiskojåkka med delvis ny funktion.