Natursiden.se - Forskare: Kalfjällen håller på att växa igen i Skandinavien

Forskare: Kalfjällen håller på att växa igen i Skandinavien

För 100 år sedan gjordes en studie av växterna i Abisko. Nu upprepas studien av forskare vid Umeå universitet för att se hur fjällvegetationen påverkats av klimatförändringarna. De fann att det skett stora ändringar och att kalfjället är på väg att växa igen.

Keith Larson vid transekten på Nuolja.

Keith Larson vid transekten på Nuolja.