Ett århundrade av arktiska klimatförändringar

Foto: Fährtenleser / Wikimedia Commons

Foto: Fährtenleser / Wikimedia Commons

Ett århundrade av arktiska klimatförändringar

Keith Larson från Abisko naturvetenskapliga forskningsstation berättar om vad som händer med klimatet här i norr

Globala klimatförändringar orsakade av oss människor utmanar stabiliteten i samhällen, ekonomier och nationer. På norra halvklotet, i den arktiska regionen, sker klimatförändringarna dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet.

Den arktiska regionen fungerar som en del av jordens kylsystem och spelar en avgörande roll för att upprätthålla ekonomiskt och socialt välstånd. Att förstå klimatförändringar från ett arktiskt perspektiv är relevant för människor överallt.

Förekomsten av klimatförnekelse och den infekterade debatten i det offentliga samhället har lett till ett allvarligt missförstånd hos allmänheten om hur brådskande frågan är. Å andra sidan bör man inte bortse från att erkänna mångfalden av intressen och de fossila bränslenas bidrag till den snabba förbättringen för generationer av människor.

Att skapa motståndskraftiga samhällen och ekonomier i en snabb klimatförändring är en av vår generations största utmaningar.

Föreläsningen arrangeras i samarbete med Naturskyddsföreningen i Boden

Plats: Boden stadsbibliotek
Tim: 19:00 - 20:30