Johan Olofsson

Tidsmaskinen Abisko berättar om klimatförändringen

Hannah Rosenzweig är forskarstudent och har tagit prover på berget Nolia i Abisko. Foto: Simon Magnusson/SR

Hannah Rosenzweig är forskarstudent och har tagit prover på berget Nolia i Abisko. Foto: Simon Magnusson/SR

På två år har Abisko varit med om värmerekord och vädervariation som normalt ses över hundra års tid. Uppe på berget Noulja är förändringen tydlig i landskapets växtlighet.

Med hjälp av en studie som påbörjades 1917 ser man nu hur den arktiska miljön har förändrats av klimatet över hundra år.

I programmet hörs Keith Larson, evolutionär ekolog vid Umeå Universitet, och Hannah Rosenzweig, forskarstudent.


For more information about the project.

Fingerprints of change: Abisko plants and phenology citizen science

Abisko Plant and Phenology iNaturalist poster 20180711.jpg

Abisko plants and phenology (fjällkalendern) aims at collecting species distributions and phenology data for the Abisko region (focused in and around Abisko National Park). This project is part of our larger efforts to identify the fingerprints of environmental change in Abisko. We have over 100 years of plant distribution and phenology data, plus weather data (1913 to present), from researchers at the Abisko Scientific Research Station. This provides a unique time machine to allow us to quantify the change to the plant communities of this region perched on the edge of the Arctic.

Visit our project page here.

Visit our citizen science page here.

Sveriges Natur - Så förändras våra fjäll

När frosten släpper - De alpina växterna konkurreras ut, trädgränsen klättar uppåt och längs större delen av Kungsleden vandrar man snart genom fjällbjörkskog. I fjällen syns redan tydliga spår av klimatförändringarna. 

Reindeer grazing protects tundra plant diversity in a warming climate

Betande renar.jpg

[2017-09-04] Climate warming reduces the number of plant species in the tundra, but plant-eating animals, such as reindeer and voles, can turn this negative effect into something positive. The results of a study coordinated from Umeå University in Sweden are now published in Nature Communications.

[Read More]

Climate is no ubiquitous explanation of fluctuations in reindeer numbers

Exploitation of natural resources, such as forestry or gas and oil extraction, and management practices may have faster and greater impacts on reindeer populations than does climate change, a study finds. However, climate change should not be forgotten or underestimated, since reindeer are adapted to cold temperatures and therefore susceptible to temperature increases.