Fjällekologi grundkurs: Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Under kursen studeras fjällens växt och djurarter samt deras livsbetingelser. Arters olika anpassningar till fjällmiljön och bakomliggande orsaker till mönster i artfördelning från dal till fjälltopp. Under exkursioner praktiseras både teori och artkunskap.

Credits: 7.5
Level: Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng
Term: Summer
Language: Swedish
Location: Abisko
Dates: June-August
Application deadline: see Umeå University course webpage

Course Coordinator: Stig-Olof Holm