Fjällfloristiks

Fjällfloristiks

Under kursen tränas artbestämning av fjällväxter med hjälp av de aktuella och vanligaste nordiska flororna. Vidare behandlas växternas systematik översiktligt. Kärlväxtflorans artsammansättning och zonering från fjällbjörkskogen upp till den högalpina miljön studeras i fält. Kursen tar upp hur mil­jöfaktorer som snö, vind och markens egenskaper inverkar på artfördelningen. Studenterna tränas även i att samla in och dokumentera växtmaterial, samt genomföra växtinventeringar i fält.

Credits: 7.5
Level: Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng
Term: Summer
Language: Swedish
Location: Abisko
Dates: June-August
Application deadline: see Umeå University course webpage

Course Coordinator: Ludmilla Janeck

[Read More]

FJÄLLfloristik, 7,5 HP, JUNI 2018

Alpine Floristics, 7,5 credits, July 2018 

Alpine Floristics, 7,5 credits, 2017